SKK Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai SI091004, Buat Baru & Perpanjang