SKK Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal ME052001, Buat Baru & Perpanjang